Məxfilik

laMare.az müştərilərinə daha yaxşı xidmət göstərmək məqsədi ilə bəzi şəxsi məlumatları (ad,soyad, nömrə, e-mail və s.) sizlərdən tələb etməkdədir. laMare.az hesabında toplanan bu məlumatlar yalnız laMare hesabında olacaqdır.

laMare.az müştərilərdən gələn məlumatları üçüncu şəxslərə təqdim etməmək öhdəliyini öz üzərinə götürür.

Müştərinin verdiyi bu məlumatları yalnız Müştərinin özü daxil ola bilib , dəyişdirə bilər.Digər bir şəxsin bu məlumatları  əldə edib və ya dəyişdirməsi mümkün deyil.

Yaranmış bütün digər suallara cavab verməyə hər zaman şadıq.